Φωτογραφία του Poechenellekelder
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου, 12:00 π.μ.

CHALET DE NOËL AU POECH

Notre chalet éphémère et son vin chaud vous attendent avec impatience pendant les mois de novembre, décembre et allez...jusque mi-janvier!

Venez vous réchauffer le corps et l'esprit avec nous !

Χώρος διεξαγωγής

Χάρτης που δείχνει τη διεύθυνση Poechenellekelder

Poechenellekelder

Eikstraat 5
1000 Brussel